GUKOSORA NO GUSUBIZA IBYAMVUZWEHO MU NKURU YAGIRAGA ITI “ADEPR:UMUHOZA AURELIE YABA ATEMEREWE KUBA UMUCUNGAMUTUNGO WA ADEPR?”

Pastori NZAMWITA ERIC umugabo wa Umuhoza Umubitsi wa ADEPR

Maze gusoma inkuru cyangwa inyandiko yo mu kinyamakuru impamba.com cyo kuwa 02 nzeri 2019 (iyo nkuru nkaba nyifitiye copie) no ku kindi cyitwa Umubavu.com cyo kikaba kivuga ko ari mwe kiyikesha,inkuru  mwateruye mugira muti “ ADEPR:Umuhoza Aurelie yaba atemerewe kuba umucungamutungo wa ADEPR?”,nkanareba ibiteganywa n’ amategeko agenga umwuga w’itangazamakuru mu Rwanda cyane cyane mu ngingo ya  21 yo mu itegeko no 2/2013 ryo kuwa 08/02/2013 rigenga itangazamakuru ahavuga ibyerekeye “uburenganzira bwo gusaba gukosora,gusubiza cyangwa kugorora “,nshingiye kandi ku mahame ngengamyitwarire y’ Abanyamakuru mu Rwanda cyane cyane mu ngingo ya 5 ihuje n’ iyo maze kuvuga yo mu itegeko rigenga itangazamakuru no mu ngingo ya 14 ivuga ibyerekeye guha ijambo abarebwa n’ inkuru,

Ndagira ngo ngire icyo mvuga ku nkuru yanyu kuko nsanga yaravogereye uburenganzira bwanjye n’ umuryango wanjye,ikaninjira mu buzima bwite (vie privée).

Mpereye ku mutwe w’ inkuru yanyu n ‘ikigenderewe ku byo  mwanditse k’ uwo twashakanye,nsanga ubwabyo nta nkuru yari irimo cyane ko izo mpaka muvuga zaba zaragiwe zitagiwe mu kinyamakuru ahubwo mukivugira ko ngo ari ibyo abantu bavugaga,kuba rero mwari mumaze kumenya ko ibyo bavugaga atari ukuri,sinibaza impamvu mwabirenzeho mugafata umwanya wo guta igihe ku byo mwamenye ko atari ukuri kandi mutaranyomozaga ibyaba byari byanyuze nibura mu kinyamakuru cyanyu.Ibi rero mbifata nko kwibasira umuntu no gusebanya.

Indi mpamvu itumye ngira icyo mvuga ku nyandiko yanyu,nayo irashimangira ko rwose wagira ngo hari icyo dupfa.Icya mbere mwanzanye mu nkuru yanyu,murangije mwirengagiza nkana uburenganzira bwanjye bwo guhabwa ijambo ku byo mwashakaga kumvugaho.

Icya kabiri ni ibyo mwamvuzeho ubwabyo.Ni ibinyoma byambaye ubusa kuko nta kibazo namba  mfitanye na banki  nkorana  nazo ,sinigeze nterezwa cyamunara kandi nta n’ ibaruwa ya banki mwaba mufitiye copie yerekana ko hari igihe nigeze nterezwa cyamunara,sinigeze njya gucurururiza muri Uganda habe n’ umunsi n’ umwe sinzi niba hari ibimenyetso mufite mwaba mwarahawe n’ abo bavuga bikaba ari byo byabahesheje uburenganzira bwo kwemeza ibyo mwanditse,muri make narumiwe mbonye ibyo mwanditse,ariko ntangazwa no kuba abanyamwuga nkamwe bashobora kwandagaza umuntu badashatse kumenya niba ibyo babwiwe hatarimo guharabikana no gusebanya.Biramutse byaranabaye uretse ko bitanabaye,musuzume muzambwire aho byaba bihuriye n’ inshingano za madame mu itorero.

Icya nyuma numva navuga ku byo mwanditse ku mutungo wanjye,ni uko aho nakoze hose n’ aho madame yakoze mbere yuko atorerwa umwanya arimo muri iki gihe muri ADEPR,buri mwaka twamurikiraga urwego rw’Umuvunyi umutungo dufite.Narakoraga kandi na madame yarakoraga,imyaka nakoze n’ aho nakoze biherekejwe n’ umugisha Imana itanga binyemerera kuba mfite aho ntaha.

Dusanzwe twubaha umurimo mwiza mukora wo gutara,gutunganya no gutangaza amakuru kandi ntituzabireka,ariko  mujye mwibuka ko mufite inshingano yo kubwira rubanda ukuri kubafasha kwiyubaka kandi kumva ibivugwa si bibi,ikibi ni ukubishyira mu kinyamakuru  utabanje kugenzura ukuri kwabyo nk’ uko mwabidukoreye.

   Pastori  NZAMWITA ERIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up